Για ακυρώσεις τουλάχιστον 21 ημέρες πριν την άφιξη, δεν θα υπάρξει χρέωση. Για ακυρώσεις ή αλλαγές μέχρι 7 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης, θα χρεωθείτε με 50% από συνολική τιμή της κράτησης. Για ακυρώσεις ή αλλαγές αργότερα ή για "μη εμφάνιση", θα χρεωθείτε με το συνολικό ποσό της κράτησης.

Το κατάλυμα έχει το δικαίωμα να κάνει προέγγριση κάποιου ποσού έτσι ώστε να διαπιστώσει αν η κάρτα είναι έγκυρη. 

Προπληρωμή

Καμία προκαταβολή δεν θα χρεωθεί.

If canceled 21 days before arrival will not be charged. If canceled or modified up to 7 days before arrival date , you will be charged 50 % of the total price of the reservation . If canceled or modified later or for " no-show " will be charged the full amount of the reservation .

The property has the right to pre-authorize a certain amount in  order to determine whether the card is valid .


Prepayment

No deposit will be charged.

Please wait for redirection ...