Välkommen till vår säkrade bokningssida.

Hur bokar man ? Det ärenkelt :

 

1- Välj de datum ni önskar föratt se vilka priser som tillämpas och om boendet är tillgängligt

2- Skriv in era personliga kontaktuppgifter

3- Betalning : en förskottsbetalningpå 50 % krävs vid bokningstillfället

4- Bekräftelse : enmailbekräftelse med samtliga uppgifter på bokningen skickas ut. Bokningen är bekräftad först när förskottsbetalningen har gjorts.

 

Om ni vill ha ytterligareinformation innan ni bokar, så hör av er till oss via mailen info@artamin.fr

Allmännaförsäljningsvillkor för boende i bed & breakfast och semesterlägenhet

 Artikel 1 / Vistelsens längd

Den kund som skrivit pågällande kontrakt, och som hyr rum för en begränsad tidsperiod, kan inte under några omständigheter kräva att denne har rätt till fortsatt boende i hyrda lokaler efter kontraktets slutdatum.

 

Artikel 2 / Bokningens giltighet

Bokningen blir giltig fr o m att beställaren har skickat förskottsbetalningpå 50% av den bokningens totala summa.

 

Artikel 3/ Kunden avbeställer bokningen 

Alla ändringar i bokningenmåste godkännas av « ARTamin – Moulin de la Fleuristerie » och kan innebära extra kostnader.Vi informerar om att vid eventuell avbeställning före påbörjad bokningsdatum  gäller följanderegler :- Om avbokningen görs mer än 15 dagar före planerat ankomstdatum, betalas hela förskottet åter- Om avbokningen görs mindre än 14 dagar före ankomstdatum behåller ”ARTamin – Moulin de la Fleuristerie” den totala förskottsinbetalningen, förutom i fallet då vi lyckas hyra ut boendet till en annan intressent.- Vid eventuell tidigare lagd avresa behålls den totala inbetalningen för bokad tjänst. 

Artikel 4 / Uthyraren avbeställer bokningen

 Om uthyraren, pga olika anledningar måsteavbeställa bokningen före påbörjat bestämt ankomstdatum, måste denne informera kunden genom rekommenderat brev. Kunden blir i detta fall omedelbart ersatt för den summa hen redan betalat i förskott.

Artikel 5 /Ankomsttid

Le client préviendra impérativement en cas d’arrivéeaprès 20 heures. 

Kunden ombedes anlända denbokade dagen fr om 17.00 (rummen är tillgängliga fr o m denna tidpunkt) och före kl 20.00. Kunden ombedes informera om denne beräknar ankomma efter 20.00.

Artikel 6 / Utcheckning

Utcheckning från rummen ärsenast vid 11.00

Artikel 7 / Slutbetalning

Slutbetalning av bokningenskall göras vid ankomsten. Eventuella tilläggstjänster betalas av kunden vid slutet av bokad period och på kundens eget initiativ.

 

Artikel 8 / Kapacitet

Det aktuella påskrivna kontraktetär anpassat för ett förutbestämt antal personer. Om antalet boende överstiger detta antal och det finns kapacitet att ta emot dessa extra personer, kan ägaren antingen fakturera dessa extra personer eller välja att inte ta emot dessa extra personer. Detta beslut ska inte ses som en förändring eller uppsägning av kontraktet från ägarens sida.

 

Artikel 9 / Ändring av bokade rumÄgaren har rätten att ändra det bokade rummet till ett annat, liknande rum, eller med högre standard, utan att detta berättigar till återbetalning eller skadestånd. I dylikt fall förblir kostnaden för bokningen oförändrad.

 

Artikel 10 / Sällskapsdjur

Sällskapsdjur är intetillåtna med hänsyn till allergier och ur städsynpunkt.

 

Artikel 11 / Hänsyn till plats och övriga kunder

För att vara säker på attha en lugn och komfortabel plats för samtliga som bor här, krävs av samtliga att man respekterar platsen och de boende. Det är inte tillåtet att röka i rummen eller inomhus i allmänna områden. Kunden engagerar sig att följa de allmänna villkoren som finns skrivna i detta dokument och som anges av ägarna.

Please wait for redirection ...