ผู้เข้าพักจะถูกเรียกชำระ 30% ของราคาห้องพัก หากยกเลิก หลังจอง และ ราคาทั้งหมด หากยกเลิก ในช่วง 7 วันก่อนวันเข้าพัก.

กรุณารอสักครู่